aranżacja wnętrz

Budowa domu z piwnicą

Budowa domu z piwnicą

Obecnie inwestorzy coraz rzadziej decydują się na budowę domu z podpiwniczeniem. Budowa piwnicy oznacza bowiem narażenie na dodatkowe koszty, a same pomieszczenia piwniczne nie są już tak potrzebne mieszkańcom. Opał, potrzebny do ogrzewania domu można przecież składować na parterze, w specjalnym pomieszczeniu. Jednak osoby, które dysponują dosyć małą działką powinny rozważyć, czy budowa piwnicy im się nie opłaci, gdyż pozwala ona na zaoszczędzenia na działce miejsca potrzebnego np. na budowę garażu. Należy jednak pamiętać, by zbudować odpowiednio wyprofilowany zjazd do piwnicy, w której docelowo będzie przechowywany samochód. Drzwi garażowe powinny być na tyle szczelne, by w czasie ulewnych deszczy nie dochodziło do podtopień. Piwnica może także służyć jako miejsce na pralnię, siłownię, mini warsztat itd. Tradycyjnie była ona miejscem przechowywania domowych przetworów czy win. Należy więc dobrze się zastanowić, czy rezygnować z jej budowy. Jednak nie zaleca się budowania podpiwniczenia na terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Wtedy istnieje zbyt duże ryzyko ciągłych podtopień pomieszczeń piwnicznych, co może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku. Dodatkowe koszty i ryzyko podtopień są więc złymi stronami decyzji o wybudowaniu piwnicy pod planowanym domem.

Jakie materiały budowlane wybrać

Jakie materiały budowlane wybrać

Już na etapie planowania budowy domu należy dokonać wyboru technologii oraz materiałów budowlanych. Oczywiście wybór ten wiąże się z ilością środków finansowych , jakie inwestor może przeznaczyć na budowę. Ważne jest także uwzględnienie specyfiki terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Rynek oferuje szereg rodzajów materiałów budowlanych, a dokonanie odpowiedniego wyboru nie należy do najłatwiejszych zadań. Inwestor może przebierać wśród cegieł, pustaków, bloczków – wapiennych, betonowych, keramzytowych czy drewnianych bali. Ponadto trzeba podjąć decyzję, czy szkielet domu ma zostać zrobiony z drewna czy ze stali. Istnieje możliwość zamówienia domu w wytwórni. Wtedy to dom zostanie postawiony na działce z przygotowanych wcześniej elementów. Tradycyjnym materiałem wykorzystywanym od wielu lat przy budowie domów są pustaki ceramiczne. Ich zalety to niska cena, wytrzymałość i trwałość. Stosuje się je do budowy ścian zewnętrznych, złożonych z dwóch lub trzech warstw. Pustaki przeznaczone są także do wykonywania ścian wewnętrznych, piwnicznych, działowych i fundamentowych. Można do budowy wybrać pustaki poryzowane, różniące się od tradycyjnych tym, że są lżejsze i mają lepsze właściwości termiczne. Tego typu pustaków można użyć do budowy ścian jednowarstwowych. Nie nadają się one do wykonania ścian fundamentowych i piwnicznych.

Budowa odpowiednich fundamentów

Budowa odpowiednich fundamentów

Fundamenty to bardzo istotny element budowy domu. To na nich spoczywa cały ciężar budynku. Od jakości fundamentów, ich prawidłowego wykonania i odpowiedniego doboru materiałów zależy stan przyszłego budynku i jego trwałość. Solidne fundamenty zapobiegają osadzaniu się budynku i możliwym uszkodzeniom, które mogłyby powstać w następstwie tego procesu. Ponadto od ich ocieplenia zależy to, czy do domu nie dostanie się wilgoć. W przypadku wykonywania ławy fundamentowej poniżej poziomu przemarzania gruntu, trzeba liczyć się z kosztami zbudowania ławy z betonu i ściany fundamentowej z bloczków betonowych. Jeśli chodzi o fundamenty oparte na ławach powyżej poziomu przemarzania, koszty całkowite będą o około 40 proc. mniejsze. O kosztach może decydować też rodzaj płyty fundamentowej z betonu zbrojonego. Dokonując wstępnej wyceny budowy fundamentów, nie należy zapominać o kosztach izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także o warstwie podposadzkowej. Można wykonać izolację pionową lub poziomą. Przy wyborze rodzaju fundamentów i sposobu ich wykonania należy pamiętać, że od prawidłowego wykonania wszystkich czynności zależy stateczność budynku i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Jeżeli na tym etapie zostanie popełniony jakikolwiek błąd, nie będzie można już go naprawić. Dlatego nie warto oszczędzać na budowaniu fundamentów.

Wybór rodzaju ścian

Wybór rodzaju ścian

Inwestor planujący budowę domu będzie musiał zmierzyć się z wieloma istotnymi kwestiami i dokonać wielu wyborów, które zadecydują o jej ostatecznym kształcie oraz kosztach. Jedną z takich decyzji jest wybór rodzaju ścian, jakie będą w nowym domu. Wśród ścian wyróżnia się ściany jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Każda ściana powinna spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim musi być ona sucha, ciepła oraz cicha. Oznacza to, że ma izolować budynek przed wilgocią, zapewniać odpowiednią temperaturę wewnątrz oraz wygłuszać odgłosy. Zaletami ścian jednowarstwowych są ich niska cena oraz szybkość murowania. Ponadto nie trzeba ich izolować, bo materiał, z których je wzniesiono jest na tyle wytrzymały i odporny, że świetnie chroni wnętrze budynku przed szkodliwymi czynnikami. Można je zrobić z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego lub keramzytobetonu. Do murowania używa się zaprawy cienkowarstwowej albo ciepłochronnej. Inny rodzaj ścian to ściany dwuwarstwowe. Składają się z warstwy nośnej i ociepleniowej. Do ich wykonania można użyć niemalże każdego dostępnego na rynku materiału. Najdroższe w wykonaniu są ściany trójwarstwowe. Murowanie takich ścian pociąga za sobą duże koszty. Czas murowania też jest długi. Ich wymurowanie można powierzyć tylko bardzo wykwalifikowanej i doświadczonej ekipie.

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

Jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez osobę planującą budowę domu, jest wybór działki. Od warunków, jakie na niej panują, w dużej mierze zależą całkowite koszty inwestycji. Jednym z kluczowych elementów jest stan podłoża, na którym ma stanąć dom. Już na etapie dokonywania wyboru działki dobrze jest się zorientować, czy okoliczni mieszkańcy mieli jakieś problemy z budową fundamentów, wynikające ze specyfiki podłoża. Trzeba sprawdzić, czy w okolicy dochodzi do zalewania piwnic oraz jaki jest poziom wody w studniach. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, należy zlecić specjaliście badania geotechniczne, których wyniki mogą okazać się kluczowe, jeśli chodzi o wybór sposobu budowy fundamentów i materiałów, z których zostaną wykonane. Stwierdzenie jakichkolwiek komplikacji w ukształtowaniu podłoża może znacznie wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji całej inwestycji, związanej z budową domu. Po gruntownym przebadaniu podłoża i przeliczeniu kosztów, można przystąpić do budowy fundamentów. Pierwszą czynnością jest dokonanie wykopów, które należy odpowiednio zabezpieczyć, by nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Warto pamiętać, by materiały budowlane nie były składowane zbyt blisko wykopu. Następnie należy wykonać deskowania, pamiętając, że od ich dokładności zależy uzyskanie zgodnych z projektem wymiarów fundamentów.

Rozpoczęcie budowy domu

Rozpoczęcie budowy domu

Budowa domu to skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie, do którego należy się dobrze przygotować. Nawet osoby niemające specjalistycznej wiedzy budowlanej czy architektonicznej mogą spróbować spełnić swoje marzenie i zbudować własny dom. Oczywiście nie obędzie się bez żmudnego gromadzenia dokumentacji, wybierania działki, gromadzenia funduszy, poszukiwania projektu, zmagań z ekipą budowlaną itd. Jednak efekt w postaci wymarzonego domu, który został zbudowany od podstaw, wynagrodzi te wszystkie trudy. Osoba planująca budowę domu powinna najpierw zapoznać się z etapami budowy. Pierwszą ważną kwestią jest wybór odpowiedniej działki. Następnie należy stworzyć wstępny kosztorys inwestycji i przeanalizować swoje zdolności finansowe. Najmniej lubianym etapem jest zdobywanie dokumentacji, w tym opinii, zezwoleń itd., bez których nie można przystąpić do budowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybraniu działki należy zacząć gromadzić materiał budowlany. W zależności od możliwości finansowych ten proces może trwać nawet kilka lat. Niezwykle ważny jest wybór projektu, uwzględniający warunki panujące na działce i potrzeby przyszłych mieszkańców. Czas trwania budowy w dużej mierze uzależniony jest od wyboru ekipy budowlanej. W przypadku posiadania odpowiednich funduszy można całość budowy powierzyć jednej ekipie.

Budowa fundamentów domu

Budowa fundamentów domu

Fundamenty to jedno z kluczowych miejsc, od których zależy kondycja budowanego domu. To na nich wspiera się konstrukcja, dlatego powinny zostać zaprojektowane i wykonane ze szczególną starannością. Sposób wykonania fundamentów w dużej mierze uzależniony jest od rodzaju podłoża, na którym ma stanąć dom. Dlatego koszty oraz wygląd mogą być opisane we wstępnej fazie projektu tylko szacunkowo. Dopiero na miejscu inwestycji, po sprawdzeniu podłoża, można się przekonać, jakiego rodzaju fundamenty będą w danym przypadku najlepsze. W przypadku budowy fundamentów na ławach poniżej poziomu przemarzania, w koszty należy wliczyć ławę z betonu zbrojonego, czyli uwzględniające cenę betonu, stali zbrojeniowej oraz robocizny. Ponadto konieczne jest wykonanie ściany fundamentowej, zrobionej z bloczków betonowych. W tym przypadku dojdą koszty bloczków, zaprawy murarskiej i oczywiście robocizny. W przypadku budowy fundamentów na ławach powyżej poziomu przemarzania koszty są mniejsze o ok. 40 proc. Można zdecydować się na zakup fundamentowej płyty z betonu zbrojonego, której ceny mogą być różne, zależnie od rozmaitych czynników, takich jak cena betonu, stali itd. Należy pamiętać, by w koszty budowy fundamentów wliczyć środki potrzebne na wykonanie różnego rodzaju izolacji, w tym cieplnej, przeciwwilgociowej, a także warstwy podposadzkowej.

Dom z piwnicą czy bez

Dom z piwnicą czy bez

Planując budowę domu, należy rozważyć, czy zdecydować się na projekt zakładający istnienie piwnicy. Obecnie większość projektów nie przewiduje podpiwniczenia, jednak można przerobić gotowy plan na taki, w którym piwnica zostanie uwzględniona. Wszystko zależy od potrzeb mieszkańców. Piwnica ma bowiem nie tylko dobre, ale i złe strony. Obecny trend do rezygnowania z budowy piwnic podyktowany jest tym, że niekoniecznie spełniają one swoją rolę jako np. magazyn opału. W celu składowania tegoż buduje się na ogół osobne pomieszczenia. Inwestorzy rezygnują więc z budowy piwnicy, gdyż byłaby ona dla nich bezużyteczna, a przecież jej wykonanie generuje dodatkowe koszty. Jednak warto się zastanowić, czy aby na pewno podpiwniczenie domu nie jest dobrym rozwiązaniem. Pomieszczenia piwniczne mogą przecież służyć jako pralnia, siłownia, warsztat, składowisko rzadko używanych sprzętów, spiżarnia na domowe przetwory, wina itd. W przypadku posiadaczy małej działki pod budowę projekt zakładający istnienie piwnicy pomoże rozwiązać problem umiejscowienia garażu lub dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Należy pamiętać o zamontowaniu specjalnych garażowych drzwi, które uchronią pomieszczenie przed zalaniem. Z budowy piwnicy powinny zrezygnować osoby, które posiadają działkę na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.