Naklejki do legitymacji studenckiej ELS Zielona Góra

Jak przygotować się do budowy domu

Jak przygotować się do budowy domu

Proces budowy domu jest skomplikowany i trwa niekiedy bardzo długo. Aby uniknąć opóźnień, nieporozumień i omyłek, warto wcześniej przygotować szczegółowy plan robót, uwzględniający czas trwania poszczególnych etapów inwestycji, szacunkowe koszty itd. Przy niezwykle precyzyjnym planie wykonywanym bez opóźnień oraz przy posiadaniu odpowiednich środków finansowych, budowa może potrwać nawet zaledwie trzy miesiące. Oczywiście należy także uwzględnić wielkość inwestycji i zacząć gromadzić dokumentację oraz materiały budowlane dużo wcześniej. Dużo zależy także od umiejscowienia działki, warunków na niej panujących (np. rodzaju podłoża) czy też jej przeznaczenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po sprawdzeniu, że działka, którą inwestor zamierza kupić, nadaje się pod zabudowę, można zacząć myśleć o kolejnych fazach budowy. Trzeba zastanowić się nad wyborem projektu i ekipy budowlanej. Trzeba uwzględniać dane zawarte w miejscowym planie zagospodarowania i wybrać projekt, który będzie spełniał wymienione tam założenia. Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zajmą znacznie mniej czasu, jeśli działka, na której ma powstać inwestycja, objęta jest planem zagospodarowania. Jeśli nie, wtedy inwestor musi wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.

Jak wybrać technologię budowy ścian zewnętrznych?

Jak wybrać technologię budowy ścian zewnętrznych?

Z budową domu wiążą się decyzje w sprawie wyboru odpowiedniej technologii budowy oraz materiałów z jakich nasz dom ma powstać. Technologia jak i materiały są ze sobą powiązane. Wybór ten będzie w istotny sposób rzutował na późniejsze użytkowanie domu i jego stopień energooszczędności. Dlatego jest to bardzo istotna sprawa. Należy szczególna uwagę skupić na sposobie wznoszenia ścian zewnętrznych budynku, ponieważ to one będą w głównej mierze determinować nie tylko ogólny wygląd bryły domu ale także zdecydują o tym w jakim stopniu dom będzie izolowany od czynników zewnętrznych. Do wyboru zazwyczaj mamy możliwość wznoszenia ścian jednowarstwowych lub wielowarstwowych. Najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu okazują się zazwyczaj ściany trójwarstwowe. Takie ściany sprawiają, że dom jest dobrze izolowany. Każda z warstw takich ścian spełnia inną rolę. Takie ściany są bardzo trwałe, powodują, że konstrukcja jest solidna i odporna na różnego rodzaju przeciążenia. Poza tym, ściany takie dają dużą izolację akustyczną i termiczną. Pamiętać jednak należy o tym, że dobre wyniki dają ściany, które są postawione przez wykwalifikowane ekipy. Jedynie wyspecjalizowani fachowcy są w stanie postawić ściany wielowarstwowe, które będą spełniały wszelkie wymagania związane z bezpiecznym i oszczędnym mieszkaniem.