Budowa odpowiednich fundamentów

Budowa odpowiednich fundamentów

Fundamenty to bardzo istotny element budowy domu. To na nich spoczywa cały ciężar budynku. Od jakości fundamentów, ich prawidłowego wykonania i odpowiedniego doboru materiałów zależy stan przyszłego budynku i jego trwałość. Solidne fundamenty zapobiegają osadzaniu się budynku i możliwym uszkodzeniom, które mogłyby powstać w następstwie tego procesu. Ponadto od ich ocieplenia zależy to, czy do domu nie dostanie się wilgoć. W przypadku wykonywania ławy fundamentowej poniżej poziomu przemarzania gruntu, trzeba liczyć się z kosztami zbudowania ławy z betonu i ściany fundamentowej z bloczków betonowych. Jeśli chodzi o fundamenty oparte na ławach powyżej poziomu przemarzania, koszty całkowite będą o około 40 proc. mniejsze. O kosztach może decydować też rodzaj płyty fundamentowej z betonu zbrojonego. Dokonując wstępnej wyceny budowy fundamentów, nie należy zapominać o kosztach izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także o warstwie podposadzkowej. Można wykonać izolację pionową lub poziomą. Przy wyborze rodzaju fundamentów i sposobu ich wykonania należy pamiętać, że od prawidłowego wykonania wszystkich czynności zależy stateczność budynku i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Jeżeli na tym etapie zostanie popełniony jakikolwiek błąd, nie będzie można już go naprawić. Dlatego nie warto oszczędzać na budowaniu fundamentów.