Inwentaryzacja działki

Jako zostało wcześniej powiedziane pierwszym etapem w projektowaniu ogrodu jest jego dokładna inwentaryzacja. Przystępując do pomiaru należy zbadać wszystkie możliwe aspekty występujące na danym terenie. Bezwzględną czynnością jest zbadanie rodzaju gleby, ponieważ to od niej zależy jakiego rodzaju rośliny będą miały szansę się na niej zaaklimatyzować oraz jakich minerałów ta gleba im dostarczy. Wśród nich wyróżnić możemy trzy podstawowe takie jak gliniasta, piaszczysta czy ilasta. Ważnym elementem jest poza tym zbadanie otoczenia, czyli tzw. tła danego ogrodu. Należy sprawdzić jakiego rodzaju roślinność rośnie na sąsiadujących terenach oraz jaki będzie miała wpływ na nasze rośliny głównie ze względu na warunki słoneczne. Jeśli są tam dość wysokie drzewa należy pamiętać, że w dużym stopniu odetną nam dopływ słońca w danym miejscu, w związku z czym najlepiej jest posadzić tam rośliny lubiące cień. Ważne jest również usytuowanie terenu. Znacznie łatwiej jest dopasować rośliny do płaskiej niż do falistej działki. Należy również sprawdzić poziom wód gruntowych, ponieważ zbyt wysoki nie pozwoli nam na zasadzenie drzew o głębszym ukorzenieniu. Niektóre z rosnących już drzew możemy wykorzystać, jeśli okazują się niezbędne w naszym projekcie, z tych bardziej zniszczonych można zrezygnować.