Materiały w ogrodzie Feng-Shui

Projektując ogród wg zasad Feng-Shui należy pamiętać, że wg tej filozofii należy żyć w zgodzie z naturą i całkowicie się jej podporządkowywać. W związku z powyższym w ogrodzie takim wykorzystywane są wyłącznie materiały pochodzenia naturalnego, takie jak kamień czy drewno, ewentualnie elementy metalu jako symbol jednego z żywiołów. Najbardziej cenionym materiałem jest kamień. Kamień jest również symbolem siły i wierności, ponadto opiera się silnym działaniom upływu czasu, co czyni go bardzo ważną częścią ogrodu, wręcz obowiązkową. Kamienie w ogrodzie Feng- Shui występują głównie w formie ogródka skalnego, często w towarzystwie wody. Należy pamiętać, że kamienie nie mogą być przypadkowe i muszą mieć konkretny kształt oraz wielkość w celu dobrego przepływu energii. Najbardziej pożądane w tym celu są wapienie i piaskowce. Odnośnie roślinności rozmieszczonej w takim skalniaku wg zasad powinna ona na samym dole zaczynać się od roślin wyższych, przechodząc w płożące po rozety na samej górze. Ponadto rodzaje kwiatów muszą być tak dobrane, aby o każdej porze roku kwitł przynajmniej jeden z nich. Stanowi to o pozytywnym przepływie energii. Istotną rolę w tego typu ogrodzie pełnią również ścieżki wyłożone kamieniami. Łączą one ze sobą wszystkie części ogrodu. Można zbudować je wysypując żwirem, kamieniami, wybrukować lub wyłożyć płytkami z naturalnego kamienia.