Ogród wg zasad Feng-Shui

Projektując ogród wg zasad Feng-Shui należy stosować się ściśle do wyznaczonych zasad. Feng-Shui jest sztuką aranżacji przestrzeni, której celem jest dążenie do pełnej harmonii i skupia się na idealnym przepływie energii. To one stanowią podstawę idealnego świata. Wiedza ta przekazywana jest już od ponad 2000 lat z pokolenia na pokolenie a wywodzi się z Chin. Sztuka ta opiera się o działanie dwóch istotnych sił Yin i Yang, które są wobec siebie przeciwstawne ale tym samy wzajemnie się uzupełniające i niezależne i razem stanowią idealną spójność. Ogród wg zasad Feng-Shui jest miejscem świętym, ponieważ to w nim można odpocząć od codziennego hałasu i zmęczenia i nabrać sił do życia. W związku z tym do zaprojektowania ich przykładana jest najwyższa precyzja i wszystko odbywa się wg ściśle określonych zasad. Głównym zadaniem poprawnie skonstruowanego ogrodu jest swobodny przepływ pozytywnej energii chi. Należy jednak uważać, aby nie był on zbyt swobodny, ponieważ w takim układzie energia zbyt szybko przez nas przepływa a chodzi o to, aby została jak najdłużej. W związku z tym należy jej ustawić kilka delikatnych nie zaburzających jej płynności przeszkód w postaci niewielkich wzniesień ale też nie zbyt stromych, aby dobra energia nie spłynęła zbyt szybko w dół. Układ ścieżek łączących ze sobą wszystkie miejsca ogrodu powinien być falisty i co najwyżej zamykać się delikatnym łukiem, ponieważ prostokątne zakończenia wprowadzają złą energię.