Oznaczenia stosowane na opakowaniach od cementu

Oznaczenia stosowane na opakowaniach od cementu

O tym jak ważny jest cement podczas budowy nikomu nie trzeba wyjaśniać. Przede wszystkim o ważności cementu świadczy to, że jest podstawowym składnikiem wykorzystywanym do produkcji betonu. A od jakości użytego betonu zależy to jakiej jakości będą wykonane elementy betonowe. A więc żeby mieć pewność że wszystko będzie w porządku należy wybierać cement wysokiej jakości. W celu ułatwienia odpowiedniego wyboru, producenci cementu umieszczają na opakowaniach odpowiednie oznaczenia. Ważną sprawą jest to, że cement jest produktem budowlanym który regulowany jest przez przepisy europejskie, w skrócie EN. Oznacza to, że cała procedura dopuszczenia cementu do obrotu jest bardzo skomplikowana i rygorystyczna. Jeśli chodzi o oznaczenia to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę czy cement który chcemy kupić ma oznaczenie CE lub B. Wynika to wprost z ustawy o wyrobach budowlanych. Podstawowa różnica między tymi oznaczeniami polega na tym że symbol B oznacza, że produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce, a symbol CE że również jest dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o rodzaje cementu, a jest ich aż pięć, to stosuje się odpowiednie oznaczenia. Są to CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV i CEM V które odpowiednio oznaczają cement: portlandzki, portlandzki wieloskładnikowy, hutniczy, puculanowy oraz wieloskładnikowy.