Planowanie etapów budowy

Planowanie etapów budowy

Budowa domu, inwestycja z natury czasochłonna i skomplikowana, może zająć dużo mniej czasu i przysporzyć mniej kłopotów, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowana. Kluczowe dla czasu trwania inwestycji może być jej szczegółowe rozplanowanie, uwzględniające czas trwania poszczególnych etapów i wysokość ponoszonych kosztów na poszczególne elementy inwestycji. Starannie przygotowując się do budowy domu, można maksymalnie skrócić czas jej trwania, nawet do trzech miesięcy. Oczywiście wszystko uzależnione jest także od posiadanych środków finansowych. Ważne jest także zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dużo wcześniej. Wybór działki powinien uwzględniać objęcie jej planem zagospodarowania. Gdy działka nie jest objęta tym planem, wówczas trzeba poświęcić więcej czasu na dokonanie wszystkich formalności. Wymagane jest bowiem złożenie wniosku do gminy o wydanie warunków zabudowy. By uzyskać zezwolenie na budowę na danej działce, niezbędne jest wykazanie, że jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Takie elementy, jak woda, gaz czy kanalizacja, inwestor może podłączyć we własnym zakresie. W celu uzyskania zapewnienia o możliwości podłączenia do sieci elektrycznej należy udać się do miejscowego zakładu energetycznego. Aby przyspieszyć całość trwania inwestycji, tę formalność można załatwić jeszcze przed zakupem działki.