Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Każda inwestycja, która obejmuje budowę obiektu mieszkalnego lub gospodarczego, wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia na jej rozpoczęcie. Obiektami, przy których konieczne jest wypełnienie odpowiednich formalności, są bez wątpienia domki jednorodzinne, bloki mieszkalne, wszystkie inne typy budynków mieszkaniowych, garaże, warsztaty, innego rodzaju hale, budynki gospodarcze typu komórki, stodoły, obory i tym podobne miejsca przeznaczone do hodowania zwierząt. Teoretycznie wszystkie prace budowlane można rozpocząć od razu po uprawomocnieniu się decyzji, które następuje w ciągu czternastu dni od jej wydania. Warto wiedzieć, gdzie udać się, jeśli potrzebuje się takiego pozwolenia. Wszystkie dokumenty tego typu wydaje oczywiście starosta powiatowy, który urzęduje w najbliższym nam mieście powiatowym. Warto wiedzieć, że udajemy się do tego starostwa powiatowego, pod które podlega teren przeznaczony na budowę. Starosta po wydaniu pozwolenia przesyła wszelkie informacje do nas, czyli do inwestora. Ta sama decyzja zostaje równocześnie wysłana wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istotną informację, o której warto pamiętać jest fakt, że zawiadomienie o wydaniu takiej decyzji otrzymują również właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, które znajdują się w bezpośrednim obszarze oddziaływania obiektu. Proście mówiąc, o pozwoleniu na budowę są poinformowani zawsze wszyscy bezpośredni sąsiedzi.