Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu wiąże się z koniecznością dokonania wielu formalności. By niepotrzebnie nie przedłużać czasu trwania inwestycji, jaką jest budowa domu, warto wcześniej zacząć przygotowywać się do jej realizacji. Pozwolenie wydane przez właściwy organ jest uwieńczeniem starań o możliwość budowy wymarzonego lokum. Uzyskać je można w starostwie, po złożeniu wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Wśród nich są wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie warunki zabudowy, projekt domu w czterech egzemplarzach z planem zagospodarowania działki, zgoda lub warunki podłączenia mediów oraz oświadczenie będące dowodem na posiadanie praw własności do działki, na której będzie budowany obiekt mieszkalny. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, budowa domu może zostać rozpoczęta. Realizacja inwestycji potrwa krócej, jeżeli wcześniej zostały wykonane przygotowawcze czynności, takie jak zgromadzenie materiałów, wybór technologii budowania, znalezienie ekipy budowlanej itd. W przypadku działania zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem inwestycja powinna być realizowana bez zbędnych opóźnień, wynikających z nieporozumień czy błędów popełnionych na wcześniejszych etapach. Pewnych rzeczy nie da się jednak przewidzieć wcześniej. Na przykład sposób budowy fundamentów uzależniony jest od specyfiki podłoża, na którym zostanie postawiony dom.