Rośliny w projekcie ogrodu wg zasad Feng-Shui

W przeciwieństwie do zwykłych ogrodów w przypadku Feng-Shui rośliny stanowią uzupełnienie całego układu kompozycji jednak nie pełnią głównej roli. Nie oznacza to jednak, że nie są ważne. Pełnią taką samą rolę jak Yin i Yang razem. Rozmieszczenie roślin, ich rodzaj i kolorystyka podlegają ściśle określonym zasadom. Pierwsza mówi o tym, że żaden z zastosowanych gatunków nie ma prawa pełnić roli dominanty, ponieważ wszystkie składowe elementy ogrodu muszą być sobie równe. Dotyczy to zarówno ilości, formy, kształtu czy kolorystyki. Nie można również dla bezpieczeństwa wykorzystać tylko jeden lub dwa gatunki roślin, ponieważ stworzy to wrażenie monotonii i zarazem wywoła niekorzystny przepływ energii. Ogród Feng-Shui z jednej strony jest spokojny i stonowany a z drugiej bardzo żywy i energiczny. W przypadku kwiatów wskazane jest stosowanie takich o mocnej barwie i zapachu. Równie ważną rolę grają drzewa stanowiące integralną część ogrodu. Podobnie jak w przypadku kwiatów nie może być ich zbyt wiele i nie mogą ze sobą konkurować, ponieważ sprzyja to niekorzystnej energii. Nie powinno się ich również sadzić blisko domu aby nie wpływały niekorzystnie na jego mieszkańców. Najlepiej jak znajdują się na peryferiach ogrodu zamykając cały układ i zatrzymując dobrą energię w jego granicach.