Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

Jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez osobę planującą budowę domu, jest wybór działki. Od warunków, jakie na niej panują, w dużej mierze zależą całkowite koszty inwestycji. Jednym z kluczowych elementów jest stan podłoża, na którym ma stanąć dom. Już na etapie dokonywania wyboru działki dobrze jest się zorientować, czy okoliczni mieszkańcy mieli jakieś problemy z budową fundamentów, wynikające ze specyfiki podłoża. Trzeba sprawdzić, czy w okolicy dochodzi do zalewania piwnic oraz jaki jest poziom wody w studniach. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, należy zlecić specjaliście badania geotechniczne, których wyniki mogą okazać się kluczowe, jeśli chodzi o wybór sposobu budowy fundamentów i materiałów, z których zostaną wykonane. Stwierdzenie jakichkolwiek komplikacji w ukształtowaniu podłoża może znacznie wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji całej inwestycji, związanej z budową domu. Po gruntownym przebadaniu podłoża i przeliczeniu kosztów, można przystąpić do budowy fundamentów. Pierwszą czynnością jest dokonanie wykopów, które należy odpowiednio zabezpieczyć, by nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Warto pamiętać, by materiały budowlane nie były składowane zbyt blisko wykopu. Następnie należy wykonać deskowania, pamiętając, że od ich dokładności zależy uzyskanie zgodnych z projektem wymiarów fundamentów.