Style ogrodów

Na przestrzeni wieków styl ogrodu zmieniał się razem z postępującymi zmianami architektonicznymi budynków. Jak wiadomo oba te elementy stanowią nierozerwalną całość kompozycji w przestrzeni, w związku z tym muszą ze sobą współgrać. Wykształciło się wiele różnych rodzajów ogrodów, z których najłatwiej jest wyróżnić kilka podstawowych. Dzielą się one na styl kompozycji swobodnej, geometrycznej oraz złożonej, która łączy obie te cechy w jedno. Styl kompozycji swobodnej najbardziej pasuje do typu rozwiązań ogrodów tzw. romantycznych, w których dzika nieokiełznana (teoretycznie) wije się pomiędzy pseudo ruinami budynków tworząc tajemnicze zakątki. Styl kompozycji geometrycznej najbardziej sprawdza się w przypadku typowych barokowych rozwiązań, w których wszystko miało swoją hierarchię i było odpowiednio przemyślane i ułożone. W przypadku kompozycji złożonej mamy do czynienia z połączeniem tych dwóch stylów w jedno. Podobnie jak w przypadku wnętrz łączymy dwa skrajne ze sobą style znajdując im wspólny mianownik, tak również w przypadku ogrodów również możemy wprowadzić pewną innowacyjność. Można również tworzyć wrażenie konkretnego typu ogrodu na zasadzie umieszczenia kilku charakterystycznych dla danego stylu elementów, przez co w jakimś stopniu sprawiamy poczucie użytkowania stylowego ogrodu.