Znajomość przepisów prawa budowlanego

Znajomość przepisów prawa budowlanego

Rozpoczynając budowę domu na nowo zakupionej działce lub tej, w której posiadaniu jesteśmy, musimy pamiętać o wielu istotnych aspektach inwestycji. Bowiem budowa domu to nie tylko zestawienie konstrukcji i wykończenie jej według własnego uznania, ale również ogromna ilość papierkowych spraw, które trzeba załatwić. Warto dobrze zapoznać się z procedurami prawa budowlanego, ponieważ niewiedza kosztuje. Jeśli nasza budowa okaże się niezgodna z prawem, to w najgorszym wypadku będziemy skazani na rozbiórkę i utratę ogromnych sum pieniędzy, które uprzednio zainwestowaliśmy. Najważniejsze we wszystkich procedurach jest załatwienie pozwolenia na budowę, ponieważ na dobrą sprawę, wszelkie prace wykonywane bez pozwolenia są bezprawne. Nie ruszymy z budową bez pozwolenia, ponieważ jego brak skutkuje wysokimi karami pieniężnymi i innymi sankcjami, takimi jak wyżej wspomniany nakaz rozbiórki. Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy jest również bardzo istotne, a w tym względzie najważniejsza okazuje się tablica informacyjna. O ile za brak ogrodzenia nie musimy spodziewać się kar, o tyle brak tablicy związany jest ze sporymi grzywnami nałożonymi przez nadzór budowlany. Ogrodzenie, chociaż nie jest wymagane, pozwoli nam jednak zabezpieczyć teren przed niechcianymi gośćmi lub ewentualnymi wypadkami z udziałem osób postronnych. Jeśli budujemy budynek gospodarczy, najistotniejsze jest zadbanie o nadzór kierownika budowy. Istotne jest również zawieranie pisemnych umów z wykonawcami, ponieważ ułatwia to rozwiązywania późniejszych sporów, które mogą wyniknąć.